Lütfen Bekleyiniz...
Organik Topraklar
Yayınlar ve Mevzuat
Tebliğler

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/13)

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.17222&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ziraat%20bankas%C4%B1


ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.14938&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%A7evre


TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2013 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT VE BAKLAGİL FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/15)

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18876&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=havza


ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/14)

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18368&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%A7ift%C3%A7i

 

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/22)

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18401&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=iyi%20tar%C4%B1m

 

ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/43)

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18617&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=organik%20hayvanc%C4%B1l%C4%B1k

 

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/23)

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18820&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=organik%20tar%C4%B1m

 

HAZİNE ARAZİLERİNİN TEKNOLOJİK VEYA JEOTERMAL SERACILIK VE ORGANİK TARIM YATIRIMLARINA TAHSİSİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.11290&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=organik%20tar%C4%B1m

 

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/2)

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16033&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tar%C4%B1msal%20%C3%BCr%C3%BCnlerde%20ihracat

 

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/17)

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18362&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sertifikal%C4%B1%20tohum

 

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/16)

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18361&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sertifikal%C4%B1%20tohum