Lütfen Bekleyiniz...
Organik Topraklar
Organik Tarım Bilgi Bankası
Organik Tarım Kontrol Ve Sertifikasyon

Sertifikasyon Amacı;

 • Organik tarım yapan üreticinin standartlara uygun hizmetini belgelendirerek ispatlanmasını sağlamaktadır.
 • Alınan sertifikasyon; ürünün asıl değerinde pazarlanmasına olanak sağlar.
 • Sertifikasyon sayesinde tüketici satın aldığı üründen emin, bu şekilde üretici ile tüketici arasında güven zemini oluşur.

 

Sertifikasyon Süreci

Başvuru

 • Müteşebbis, detaylarıyla hazırladığı projesini bilgi ve belgelerle sertifikasyon kuruluşlarına başvurur.
 • Sertifikasyon kuruluşu başvuruyu değerlendirmektedir. Eğer sertifikasyonu imkansız kılan durum varsa kuruluş başvuruyu geri çevirir.
 • Başvuru kabulüyle kontroller ve kontrol sonuçları değerlendirildikten sonra sertifikasyon süreci başlar.

 

  Fiyat Teklifi.

 • Yapılan başvuru inceledikten sonra sertifikasyon işlemleri için müteşebbise fiyat teklifi yapılır.

 

  Sözleşme

 • Müteşebbisle standartlar dahilinde organik üretim yapacağına dair karşılıklı sözleşme imzalanır.
 • Sertifikasyon için gerekli bilgi ve belgeler müteşebbis tarafından sertifikasyon kuruluşuna verilir.

 

   Kontrol Planı

 • Üretim aşamaları ve riskleri göz önünde bulundurularak bir kontrol programı hazırlanır. Bakanlık tarafından bir kontrolör tayin edilerek müteşebbise bildirilir. Yılda en az bir kez kontrol yapılması zorunlu olmakla birlikte habersiz kontroller de yapılır.

 

    Kontrolün Yürütülmesi

 • Projeler genel olarak üretim, işleme ve satış olmak üzere 3 temel aşamaya ayrılır.
 • Her aşama için riskler belirlenerek bu doğrultuda analiz yapılır.
 • Risklere karşı ne gibi önlemler alındığını öğrenmek için sorumlu kişilerle görüşür.
 • Görüşme sonrasında konuşulan önlemlerin alınıp alınmadığı araştırılarak doğrulanır.

 

     Örnek Alma ve Analiz

 • Tespit edilen risklere göre ve şüpheli durumlarda örnekler alınarak analizler yapılmaktadır.

 

     Kontrol Raporu Hazırlanması

 • Kontrolör yaptığı kontrolün sonuçlarını belirtmek amacıyla detaylı bir rapor hazırlayarak sertifikasyon birimine iletir.

 

      Sertifikasyon Kararı

 • Sertifikasyon birimi kontrol raporundaki tespitler çerçevesinde sertifika verip vermeyeceğine dair karar alır. Eğer sertifikalandırma söz konusu ise ilave koşulları ve sertifikalandırma statüsü belirtilir. Bu karar kontrol raporuyla birlikte müteşebbise onaylaması için gönderilir. Müteşebbis gönderilen raporla hem fikirse raporu onaylar, itirazı varsa sertifikasyon kuruluşuna yazılı olarak iletir.

 

        Sertifika Hazırlanması

 • Tüm bu süreçler sonrasında sertifikasyon için kararda belirtilen koşulların yerine getirilmesinin ardından  “Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası” müteşebbise iletilir.
 •  “Ürün sertifikası” her ürün satışında hazırlanır.