Lütfen Bekleyiniz...
Organik Topraklar
Organik Tarım Bilgi Bankası
Organik Tarıma Başlama Süreci

 

Organik tarıma başlamak isteyen çiftçi aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlayarak kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna başvurur ve süreci başlatır.


• Adı, adresi, T.C. kimlik numarası ve vergi numarası, yabancı gerçek kişilerde ise yabancı kimlik numarasını içeren kimlik bilgi ve belgeleri, İşletmenin yeri ve konumu,

• Kadastro çalışması tamamlanmış alanlarda tapu kaydı ve kadastrol çapı tamamlanmamış alanlarda ise araziye ait kroki,

• Müracaat edilen arazinin veya arazinin kullanım hakkının kendine ait olduğuna dair bilgi ve belgeler,

• Gıda işleyen işyeri ise Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi,

• Su ürünleri yetiştiriciliği için Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi ve/veya Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesi

• Yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme imzalamış olan orman ve doğal alanlardan ürün toplayacak çiftçi, ürün toplamadan önce, bu alanların mülkiyetinin veya kullanma hakkının ait olduğu makamdan yazılı izin alır.

• Su ürünleri üretimi yapacak çiftçi Bakanlıktan yetiştiricilik için izin alır. Bakanlıktan yetiştiricilik izni alan çiftçiler organik su ürünleri üretimi yapabilir. Organik su ürünleri üretimi yapacak çiftçi, kamuya ait alanda üretim yapacaksa, ilgili kurumdan alınacak yazılı izin ile yetkilendirilmiş kuruluşa başvurarak sözleşme imzalar.

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve 27676 sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Kapsamında Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu (KSK) faaliyet göstermektedir.