Lütfen Bekleyiniz...
Organik Topraklar
Organik Tarım Bilgi Bankası
Organik Tarıma Başlamak

Günümüz koşullarında organik tarıma geçmek başlangıç itibari ile bazı sorunları ve zorlukları beraberinde getirebilir. Üreticiler geçiş döneminde elde ettikleri kârlarda gerileme ile karşılaşabilirler. Bu durum sadece organik tarım için geçerli değil yeni iş kurma aşamasında da karşılaşılan bir süreçtir. Bu nedenle göz önüne alınması gereken bir risktir.  Sosyal çevre faktörünü de unutmamak gerekir; çevrenizdeki insanlar neden, niçin organik tarım diyerek heves kırıcı olabilirler. Başlarda çekilen zorluklar sistemi kurduktan sonra uzun vadede pozitif avantajlarla geri dönüş yapacaktır. Dolayısıyla bu yolda başarıya ulaşmak için; kurallara uyarak dikkatli ve sabırlı olmak,  yüksek prim almaktan ziyade daha iyi bir çevre ve daha güvenli bir gıda desteği sağlamak amacıyla ilerlemek, sahibi olduğumuz ekosistemi çok iyi anlamış olmak ve üretim uygulamalarına itimat ve düşüncelerini katmak gerekir.

Organik tarıma geçiş türlerinden (bir defada bir parselde geçiş, dereceli geçiş,  birden geçiş) herhangi birinden yararlanabilir. Organik tarıma, bir defada bir parselde geçiş finans ve işgücü olanaklarının uygun olduğu ölçüde önce küçük bir arazi ölçeğinde başlamak demektir. Bunun için, çiftliğinizin bir bölümü için sertifika alarak işe başlanır. Arazinin sadece bir bölümü bu şekilde kullanmak üreticinin hem kendini güvenceye alması, hem de yeni sistemi tanışma ve alışma aşaması olur. Daha sonrasında karşılaştırdığı artıları ve eksileri değerlendirerek kararını verir. Dereceli geçiş; Bir kerede bir grup girdinin kullanımı bırakılır. Bu yaklaşım ise arazinin organik tarıma ilişkin sertifikalandırılmasında gecikmeye neden olabilir.  Birden geçiş; çiftçinin tamamen organik tarıma geçmesi demektir. Bu ise üretim için uzun bir zaman dilimi demektir, bu nedenle geniş bir strateji göz önünde bulundurmakta fayda vardır.

Organik tarıma geçmeden önce bu sistemin nasıl çalıştığını öğrenmek için araştırmalar yapılmalı ve bilgiler toplanmalıdır. Organik tarımla uğraşan başarılı üreticilerle konuşulmalı ve onların tecrübelerinden faydalanılmalıdır. Herhangi bir sertifikasyon organizasyonu kurumuyla iletişim kurularak ve organik tarıma geçiş konusunda bilgi edinilmelidir. Konu ile ilgili gerek internetten gerek kitap ve dergilerden ve organik tarımı amaç edinmiş derneklerden bilgilere ulaşmak organik tarım hakkında nasıl yol alınacağına dair bir ışık tutar.  Edinilen bu bilgilerle kişi kendi arazisinin durumunu da göz önünden bulundurarak bir SWOT analizi yapması amacına ulaşmak için olumlu ya da olumsuz olan iç ve dış faktörleri tanımayı bu bağlamda adımlar atmasını ve ileriyi görmesini sağlar. Mesela; arazinizin güçlü yönleri ve zayıf yönleri neler? Organik tarımın size sağlayacağı faydalar ve riskler neler? Soruların cevaplarını masaya yatırılır ve bu doğrultuda strateji belirlenir. Arazinizin zayıf yönlerini nasıl güçlendirebilirsiniz ya da riskleri nasıl minimuma indirirsiniz?